Ring oss: 070-274 32 43

Fakta om Side by side


Kontaktinformation

 

Side by side Assistans AB

Hovslagaregatan 8

681 31 Kristinehamn

 

Telefon: 070-274 32 43

Mail: bjorn@sidebyside.se

 

Kontaktperson: Björn Åberg, Verksamhetsansvarig

 

Basfakta om Side by side

 

Side by side har 10 kunder och ungefär 50 stycken assistenter. 2 personer jobbar administrativt. Verksamheten bedrivs i Värmland, Västra Götaland och Örebro län. Bolaget har kontor i Kristinehamn.

 

Verksamheten vänder sig till vuxna, ungdomar och barn med olika funktionsnedsättningar.

 

Side by side är det personliga assistansbolaget - närhet till kunder och assistenter med kompetent personal och ett varmt bemötande.


Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning för just din assistans och verksamheten bygger på ett nära samarbete med dig och dina personliga assistenter. Vår målsättning är att du ska ha en trygg och kvalitativ assistans som ger dig möjlighet att leva ett så självsändigt liv som möjligt och vara så delaktig i samhällslivet som du själv önskar. Din rätt till integritet och att själv bestämma över ditt liv är en grundprincip.


För att uppnå målen kompetensutvecklar vi kontinuerligt genom utbildningar och handledning. Vi genomför regelbundna personalmöten.


Side by side ser de personliga mötena och en hög tillgänglighet som viktiga för att bygga en kvalitativ assistans. Bolaget bedriver därför sin verksamhet på ett geografiskt begränsat område.


Side by side har personal som talar svenska och engelska.


Kvalitet


Side by side har ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt och anpassat till verksamheten och som har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.


Vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment och vi kontrollerar, utvärderar, utvecklar och förbättrar våra rutiner regelmässigt.


Personal


På Side by side jobbar cirka 50 personer varav 2 jobbar administrativt i ledande befattning.


Side by side har inget specifikt krav på utbildning för personliga assistenter då personliga egenskaper och erfarenhet som ligger i linje med kundernas krav och behov är avgörande. Side by side utbildar personal utifrån varje enskilt uppdrag så att de personliga assistenterna kan jobba självständigt. 


Bland den administrativa personalen finns bl a utbildad barnskötare och ekonom. Samtliga har arbetat länge med personlig assistans och har mellan 9 och 15 års erfarenhet av yrket.


Den totalta sjukfrånvaron 2017 uppgick till 4,02%.


Side by side har kollektivavtal tecknat genom Vårdföretagarna.


Friskvårdsbidrag till personal upp till 3 000 kronor per år.


Ägare och Styrelse


Side by side Assistans AB organisationsnummer: 556928-5652

Bolagsform: AB

Bolaget har sitt säte i Kristinehamn, Värmlands län.

Verksamhetsansvarig: Björn Åberg


Side by side ägs av Björn Åberg som är verksam i bolaget.


Side by sides styrelse är Björn Åberg.


Side by sides företagsledning är Björn Åberg


Ekonomi


För mer information om Side by sides ekonomi, Klicka på länken nedan.

 

LÄNK till företagsinformation om Side by side på Allabolag.se